Turistfiske Lofoten

Forskerne skal undersøke grunnlag for bærekraftig utvikling av turistfiske i Lofoten.

Prosjektet har som hovedmål å bidra til næringsutvikling og bærekraftig vekst av fisketurismen i regionen gjennom økt kunnskap og godt samspill mellom aktører innenfor fisketurisme, andre næringer i kystsonen (som fiskerinæringen), forvaltningsmyndighetene (kommunene inkludert) og FoU.

 

Oppdragsgiver
Lofotrådet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Karin Marie Antonsen

Tlf: 986 70 603

kan@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern