Torghattenbrygga

Forskerne vil utføre en mulighetsanalyse. Der de trenger kompetanse på utvikling av forretningsmodeller knyttet til 2 viktige elementer som er eierstruktur og drift på den ene siden, mens leietakernes rolle i den totale opplevelsesutviklingen i regionen er det andre momentet.

Prosjektorganisering: Styringsgruppe som består av Kystriksveien Reiseliv, Nordnorsk Opplevelse, Brønnøy kommune

Arbeidsgruppe: Nordnorsk Opplevelse, Kred AS, Utværet Lånan AS, Helgeland Reiseliv, Kystriksveien Reiseliv

Prosjektpartners navn: Kystriksveien Reiseliv

Oppdragsgiver
VRI porsjekt, gjennom Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 984 40 580

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern