Tidlig innsats Asker - følgeevaluering

Følgeevalueringens mål er å gi et grunnlag for å identifisere faktorer som forklarer dagens situasjon i kommunen når det gjelder spesialpedagogiske tiltak.

Følgeforskningen skal på bakgrunn av denne analysen også fremme forslag til mulige tiltak med hensikt å forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet som gis i barnehager og skoler i Asker kommune.

Oppdragsgiver
Asker kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Bent-Cato Hustad

Tlf: 75 41 18 46

bch@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern