Studering av Ny Giv

Formålet er å studere hvordan intensivopplæringen under prosjektet Ny Giv gjennomføres.

Dette prosjektet, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet, starter opp våren 2012 og avsluttes høsten 2013, og vil inkludere i alt 24 utvalgte skoler.

Hovedmålet for prosjektet er å studere hvordan intensivopplæringen foregår, hvordan lærerne begrunner de valgene de gjør av arbeidsmåter og læremidler og hvordan de vurderer og følger opp elevenes læring, og, ikke minst, hvordan elevene opplever opplæringen, og om de får den støtte og oppfølging de mener de har behov for.

Oppdragsgiver
Kunnskapsdepartementet
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern