Solarrok 3

Solarrok er et europeisk nettverk/FoU-prosjekt i EUs 7. rammeprogram Region of Knowledge der de fremste europeiske miljøer innen solenergiforskning deltar.

Nordlandsforskning og Norut Narvik er assosierte partnere i prosjektet og deltar ved prosjektmøter og workshops. Gjennom denne deltakelsen skapes en kunnskapsplattform for videreutvikling av regional industri innen solenergi og den regionale smartspesialiseringsstrategi.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Bjarne Lindeløv

Tlf: 94 87 02 67

bjl@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern