Skuleskyss

Prosjektet tar utgangspunkt i Lov om folkehelsearbeid, og skal sjå på skulenedlegging i distrikta i ut frå eit folkehelseperspektiv.

 Prosjektet stiller spørsmål ved kva verknader endringar i skulestruktur og auka bruk av skuleskyss har for helsa tilborn frå seksårsalderen og oppover.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Marit Solstad

Tlf: 75 41 18 37

mas@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern