Sektoranalyse havbruk - ringvirknings- og varestrømsanalyse

Et samarbeid med Sintef Fiskeri & Havbruk og Sintef Teknologi og Samfunn om gjennomføringen av en ringvirknings- og varestrømsanalyse for marin sektor i Nordland

Et samarbeid med Sintef Fiskeri & Havbruk og Sintef Teknologi og Samfunn om gjennomføringen av en ringvirknings- og varestrømsanalyse for marin sektor i Nordland (Havbruk, fiskerinæring, nye marine arter). Analysen vil danne grunnlaget for NFKs arbeid med å iverksette Nordland fylkes innovasjonsstrategi etter smart spesialisering, der marin sektor er en av tre hovedinnsatsområder.

 

 

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern