Praksisnær opplæring - grunnleggende opplæring i kriminalomsorgen

Forskerne skal gjøre en evaluering av praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen.

Oppdragsgiver
Kriminalomsorgen
Tidsrom
-
Prosjektleder

Annelin Seppola

Tlf: 75 41 18 21

annelin.gustavsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern