Pocket nurse

DigiPro helse, hvilke digitale hjelpemidler gjør arbeidshverdagen lettere for for eksempel hjemmetjenesten? Det vil forskerne undersøke.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Merete Kvamme Fabritius

Tlf: 971 81 215

mkf@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern