Operasjonell logistikk og bedriftsprosessledelse offshore i nordområdene

I dette prosjektet fokuseres det på styring av logistikkaktiviteter knyttet til faste og flytende lete og produksjonsenheter for olje og gass.

I dette prosjektet fokuseres det på styring av logistikkaktiviteter knyttet til faste og flytende lete og produksjonsenheter for olje og gass. En ser nærmere på koordinering og samspill mellom operatør, base og rederi i forbindelse med leveranse av fartøytjenester.

Vi vil se nærmere på de ulike aktivitetene  som inngår i logistikkjeden og ser på hvordan verdikjeden mellom flere organisasjoner kan kobles sammen og fungere i et transparent samspill for å sikre effektive leveranser av et bredt sett av tjenester.

 

 

Oppdragsgiver
Forskningsrådet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Ingrid H. E. Roaldsen

Tlf: 75 41 18 35

iro@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern