NUH!

Forprosjektet skal legge grunnlaget for et forskningsprosjekt om NAV sin samhandling med andre aktører rundt unge med psykiske helseproblemer.

Forskerne vil i prosjektet etablere et nettverk av forskningsmiljøer og offentlige aktører, inklusive Nav, som vil delta i hovedprosjektet, utvikle kunnskapsgrunnlaget og identifisere relevante problemstillinger for hovedprosjektet.

Tidsrom
-
Prosjektleder

Cecilie Høj Anvik

Tlf: 75 41 18 13

cha@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern