Nordic Mining and the search for women

Formålet med prosjektet er å rekruttere flere kvinner til gruveindustrien.

Prosjektet er finansiert av Nordisk ministerråd, Luleå tekniske universitet er prosjektleder. Prosjektet innvolverer flere store nordiske gruveselskap og formålet er å arbeide med å rekruttere flere kvinner til gruveindustrien.

 

 

Oppdragsgiver
Nordisk Ministerråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Elisabet Ljunggren

Tlf: 75 41 18 29

elj@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern