Modell for finansiering av fellesgoder for opplevelsesbasert reiseliv

Hovedmålet med forprosjektet er å utvikle et hovedprosjekt hvor vi skal utvikle og prøve ut en robust og bærekraftig modell for fellesgodefinansiering for opplevelsesbasert reiseliv i Nord-Norge.

Målet er at vi gjennom litteratursøk og kartlegging av modeller, forsøk og forskning, både i Norge og andre land, skal utforme en søknad som har høy nok kvalitet til å få bevilgninger fra Regionale Forskningsfond eller Norges Forskningsråd.

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond (RFFNORD)
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 984 40 580

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern