Matopplevelser på Helgeland, Forprosjekt VRI opplevelsesbasert reiseliv

Forprosjektet skal bidra til at eksisterende nettverk på Helgeland (Et himmelsk sidesprang) videreutvikles.

Det skal også arbeides konkret med problemløsning slik at en kan få mer nord-norsk mat (Råvarer, retter og historie) på spisestedenes menyer, og slik bidra til utvikling av reiselivet på helgeland; gi turistene smaken av Helgeland. Samarbeidsprosjekt med Bioforsk Nord, Tjøtta og Høgskolen i Nesna, hvor Bioforsk er prosjektleder.

Oppdragsgiver
Bioforsk Tjøtta
Tidsrom
-
Prosjektleder

Elisabet Ljunggren

Tlf: 75 41 18 29

elj@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern