Mat og opplevelser - del av Opplevelser i nord

Kunnskapsbygging rundt forretningspotensialet for lokale mat/restaurantaktører i opplevelsesøkonomien.

Formålet er å studere hvordan rurale spisesteder kan skape seg forretningsmodeller som passer i opplevelsesøkonomiens logikk. Videre vil forskerne forstå hvordan og hvor verdiskaping skjer - og for hvem.

Forskerne vil studere lokale verdinettvert som inkluderer spisestedene, leverandørene og kunder.

Bakgrunnen for prosjektet er at:

  • Mat er en grunnleggende del av opplevelsespakken
  • Etterspørselen etter lokal mat øker (ipsos MMI 2014)
  • Mulig økt betalingsvilje
  • Lokal mat er et konkurransefortrinn for spisesteder

Økt bruk av lokal mat og lokale tradisjoner i restaurantnæringa.

Se også prosjektets egen nettside: opplevelserinord.no.

 

Andre forskere i prosjektet: Eva Narten Høberg fra Bioforsk.

Oppdragsgiver
Forskningsløft i nord, Forskningsrådet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Elisabet Ljunggren

Tlf: 75 41 18 29

elj@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern