Liengbakken bofellesskap for rusavhengige

Evaluering av Liengbakken bofellesskap for rusavhengige, etter oppdrag fra Rana kommune. Det skal gjennomføres intervjuer med beboere, ansatte i bofellesskapet, politikere og representant for naboforeningen.

Les Rana Blads omtale av rapporten:
http://www.ranablad.no/nyheter/article6867310.ece

Oppdragsgiver
Rana kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Annelin Seppola

Tlf: 75 41 18 21

annelin.gustavsen@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern