Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge

I dette forskningsprosjektet undersøker vi levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner (lhbti-personer) i Norge.

Skeive med innvandrerbakgrunn er en gruppe med dobbel minoritetsstatus; både innvandrere og skeive utgjør minoritetsgrupper i befolkningen og skeive med innvandrerbakgrunn er i så måte en minoritet i minoriteten. I dette forskningsprosjektet undersøker vi hvilke ressurser og muligheter på den ene siden, og utfordringer og problemer på den andre siden, det kan by på å være skeiv med innvandrerbakgrunn. Prosjektet består av to delundersøkelser: 1) En kvantitativ spørreundersøkelse med 251 respondenter, og 1) en kvalitativ intervjuundersøkelse hvor vi har snakket med 43 skeive med innvandrerbakgrunn i alderen 16 til 61 år. Prosjektet utføres på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i perioden 2017-2018, og ferdigstilles høsten 2018. 

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Helga Eggebø

Tlf: 924 36 479

heg@nforsk.no

Pressekontakt

Helga Eggebø

Tlf: 924 36 479

heg@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern