Kartlegging av konsesjonskraft i Nordland - effekt av revisjoner

Med utgangspunkt i dokumentet Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022 - Nasjonal gjennomgang og forslag til prioriteringer, er det gitt en konkret vurdering av hvert enkelt vassdrag som kan revideres.

Det er ønskelig at man med utgangspunkt i dette greier å gjøre et overslag over økonomiske konsekvenser for hvert vassdrag. Alternativt er det ønskelig med en "formel" for hvordan man kan regne dette ut etter hvert som revisjonssakene kommer inn. Informasjonen skal kun i all hovedsak brukes til intern saksbehandling.

Oppdragsgiver
Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 984 40 580

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern