Indikatorutvikling og testing

Prosjektet går ut på å utvikle og pilotteste nye indikatorer som fanger opp opplevelsessiden av turistbesøket.

Nasjonalt og internasjonalt synes slike indikatorer lite utviklet og primærformålet her er å få dette gjort i sammenheng med at Destination Lofoten planlegger en større gjesteundersøkelse.

Oppdragsgiver
VRI Nordland, Nordland fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Einar Lier Madsen

Tlf: 994 95 977

elm@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern