Hamarøy bolig

Nordlandsforskning gir metodisk bistand til Hamarøy kommune i deres evaluering av boligprosjekt.

Oppdragsgiver
Hamarøy kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Ann Kristin Eide

Tlf: 75 41 18 16

ake@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern