Grønt reiseliv i Nordland

Det er lite kunnskap om hvorfor noen gårdsbruk satser på grønt reiseliv og hva som skal til for å lykkes med dette. Samtidig er potensialet for en slik virksomhet ansett å være stort.

Formålet med prosjektet er å undersøke  "hvordan gårdsbruk i Nordland sin satsing på grønt reiseliv bidrar til videre drift og utvikling av virksomheten?" Gjennom å foreta en kartlegging blant fylkets grønt reiselivsbedrifter skal det framskaffes kunnskap om drift og utvikling i disse. Det vil særlig være fokus på innovasjon og produktutvikling, produksjon og kundeorientering, interne prosesser og kompetanse og forretningsmodeller (eierskap, lønnsomhet, strategier mv.). 

Kunnskap som erhverves gjennom forprosjektet skal gi en statusoversikt og brukes som et:

  1. Grunnlag for videre utvikling av satsingen Grønt reiseliv i Nordland
  2. Grunnlag for å utvikle en prosjektsøknad til Regionalt forskningsfond eller Norges forskningsråd
Oppdragsgiver
Fylkesmannen i Nordland
Tidsrom
-
Prosjektleder

Einar Lier Madsen

Tlf: 75 41 18 31

elm@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern