Fosterhjem og rekruttering

Hvilke strategier bidrar til rekruttering av flere fosterhjem, og finner de best egnede fosterhjemme til fosterbarnas behov, det vil forskerne Bent-Cato Hustad, Annelin Gustavsen og Clara Luckner Strømsvik finne ut av for oppdragsgiver, som er Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir).

Forskerne vil se på tidligere forskning på feltet, vurdere informasjonskampanjer som har vært gjennomført og vil tilslutt komme med en anbefaling til rekrutteringsstrategi og hvilke skritt som bør tas i arbeidet med å få flere fosterhjem.

Oppdragsgiver
Barne, ungdoms-, og familiedirektoratet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Bent-Cato Hustad

Tlf: 75 41 18 46

bch@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern