Familiemøtet - dokumentasjons- og forskningsprosjekt

Formålet med forskningsprosjektet er å bidra med forskningsbasert kunnskap om "Familiemøtet", som er et innovativt tilbud innenfor oppvekst som ble startet opp i samarbeid mellom bl.a. Fauske kommune og BUP indre Salten.

Forskningsprosjektet skal dokumentere modellens innhold, hvordan den blir praktisert, og undersøke hvilken betydning familiemøtet har for både brukerne og hjelpeapparatet. Prosjektet skal også gi forslag til veien videre, på bakgrunn av de funn som gjøres.

Oppdragsgiver
Fauske kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Ann Kristin Eide

Tlf: 75 41 18 16

ake@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern