Evaluering kvinnesatsing

Forskerne skal evaluere Nordland Fylkeskommunes kvinnesatsing. De skal særlig se på hvilken effekt tiltakene har hatt, organisering av tiltakene, synligheten av tiltakene og integrering av tiltakene.

Bakgrunnen for ønsket om økt kunnskap er at fylkeskommunen skal utarbeide en strategi for likestilling med fokus på kjønn, utdanning, arbeidsliv og politikk.

Prosjektets varighet: 2013-2014

Oppdragsgiver
Nordland Fylkeskommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Ann Kristin Eide

Tlf: 75 41 18 16

ake@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern