Evaluering frisklivsdosetten

Innovasjonsprosjektet "Frisklivsdosetten" handler om å få økt aktivitet blant beboere i den institusjonsbaserte eldreomsorgen i Meløy kommune.

Frisklivsdosetten er en metode som skal bidra til mer systematisert arbeid i omsorgen. Nordlandsforskning studerer prosjektet gjennom å følge ideen, utviklingen og implementeringen av metoden.

Følgeforskningen skal bidra med kunnskap om:

  • Prosjektet og erfaring med metoden
  • Hva er nytt ved denne måten å systematisere aktivitet rundt eldre i institusjonsomsorgen på?
  • Hvordan spre og overføre erfaringer fra Frisklivsdosetten til andre nordnorske kommuner?
Oppdragsgiver
Meløy kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Cecilie Høj Anvik

Tlf: 75 41 18 13

cha@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern