Evaluering av Lofast

I prosjektet skal NF foreta en etterevaluering av LOFAST-prosjektet som ledd i forbedringen av kvalitetssikringen av store statlige prosjekter.

Oppdraget gjøres på oppdrag av Concept-programmet ved SINTEF. I etterevalueringen undersøkes prosejktets målorientering og resultater i forhold til grunnlaget for konseptvalget og gjennomføringen av prosjektet. Det legges særlig vekt på å identifisere prosjektets overordnede og regionale effekter og hvilken effekt gjennomføringen har fått for tursimeutviklingen i regionen og den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

 

 

Oppdragsgiver
Concept-programmet ved SINTEF
Tidsrom
-
Prosjektleder

Jarle Løvland

Tlf: 984 40 580

jlo@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern