Evaluering av etter- og videreutdanning i PPT

Nordlandsforskning vil i samarbeid med NIFU gjøre en evaluerings av etter-og videreutdanningen innenfor den psykologiske- pedagogiske (PP)-tjenesten

Nordlandsforsknings del av evalueringen består av case-studie av 8 PP-tjenester. Her vil forskerene se på hvordan PPT erfarer strategien i praksis og hvordan den brukes inn i praksisfeltet.

Mot slutten av implementeringsperioden blir det ny kompetansekartlegging.

Bjørg Hannås fra Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland og Ingrid Fylling fra Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Nordland er prosjektdeltakere.

Oppdragsgiver
Utdanningsdirektoratet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Therese Andrews

Tlf: 46 85 88 45

therese.andrews@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern