Energi og industri

Energi og industri - en dynamisk kraft for regionens utvikling. Formål for forprosjektet er å skrive søknader som kan styrke kompetansen på Nordlandsforskning innen feltet energi og industri som regional utviklingskraft.

Den ene søknad vil være en institusjonell kompetanseprosjekt til regional forskningsfond utlysningen 11. februar. Den andre søknaden retter seg til Northern Periphery and Artic programmet med søknadsfrist slutten av mars.

Oppdragsgiver
Regionale forskningsfond Nord-Norge
Tidsrom
-
Prosjektleder

Bjarne Lindeløv

Tlf: 94 87 02 67

bjl@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern