E-læring

Formålet med følgeforskningen av e-læringsprosjektet i Vesterålsregionen er å bidra med kunnskap om samarbeidsdrevne innovasjonsprosesser der samspill mellom teknologi og organisasjon står sentralt.

Overordna problemstillinger i prosjektet er 1) Hvordan utvikles en teknologisk innovasjon i en kommunal sektor 2) Hvordan implementeres en teknologisk innovasjon i en kommunal kontekst? (Bakgrunn, aktører, samarbeidspartnere, forankring, prosess)  og 3) Hvordan spres en slik innovasjon?

Implementeringen av e-læring, innebærer å ta i bruk ny teknologi. Dette vil påvirke både hvordan kommunene arbeider med og forholder seg til kompetanseheving, og hvordan de ansatte arbeider og forholder seg til å utvikle egen kompetanse. Det vil også være en kobling mellom hvordan kommunene organiserer seg i forhold til bruken av ny teknologi, og hvordan de ansatte tar i bruk og opplever e-læring. Prosjektet vil belyse disse prosessene, i tillegg til prosessene som går på samarbeid med, og spredning til, andre regioner, kommuner og aktører.

Oppdragsgiver
Hadsel kommune
Tidsrom
-
Prosjektleder

Karin Marie Antonsen

Tlf: 986 70 603

kan@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern