Cruiseturisme langs norskekysten

Prosjektets hovedmål er, i samarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer å: utvikle relevante problemstillinger knyttet til attraksjonsutvikling og et sjø- og landbasert underleverandør for cruiseturisme der mulighetene for økt regional og nasjonal verdiskaping står i fokus.

Samarbeidet skal munne ut i en hovedprosjektsøknad med mer omfattende følgeforskning i samarbeid med internasjonale, nasjonale og regionale cruise- og reiselivsaktører.

Professor Øystein Jensen, HHB/UiN

Professor Odd Jarl Borch, HHB/UIN


 

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Einar Lier Madsen

Tlf: 75 41 18 31

elm@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern