Bærekraftig reiseliv: utvikling av små bærekraftige opplevelsesbaserte næringer? En forstudie

Hovedmålet med prosjektet er å etablere et konsortium med deltakere fra flere fag (bedriftsøkonomer, antropologer, samfunnsvitere og biologer) i Nord-Norge og på Vestlandet som i samarbeid skal utvikle en søknad om forskerprosjekt til RFF om støtte til å gjennomføre forskning på bærekraftige opplevelsesbaserte næringer.

Turisme og reiseliv blir gjerne sett på som det bærekraftige alternativer for utvikling av steder til for eksempel petroleumsindistri, annen indsustri, fiskeri, mineralvirksomhet, varehandel osv. En sentral målsetting er å undersøke hvordan små oppevelsesbaserte næringer, både havbaserte og landbaserte, påvirker miljø og samfunnsutvikling, og hvordan næringene benytter kunnskap om bærekraft som ressurs for å skape konkurransefortrinn og attraktive produkter.

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern