Arctic Human Development Report-II

Arctic Human Development Report II Regional Processes and Global Linkages ble godkjent som et prosjekt under Arktisk Råd og Sustainable development working group i Arctic Council (Arktis Råd).

Dette er et ambisiøst prosjekt som har til hensikt å få en helhetlig vurdering av samfunnsutviklingen i Arktisk siden 2004, når den første ADHR rapporten ble skrevet. Det skjer en rask utvikling i Arktis både når det gjelder klima og samfunn, og arktis er i økende grad påvirket av globale endringer og prosesser.

Denne rapporten vl vurdere denne utviklingen i forhold til:

  • hvordan Arktis er forskjellig fra andre steder i verden, men også innad mellom store byer og små utkantsteder
  • hvordan folk som bor i by eller land i Arktis opplever de raske endringene i forhold til kjønn, etnisitet og geografisk tilhørighet
  • hvordan klima- og miljøendringene påvirker folk og samfunn i Arktis
  • identifisering av de viktigste regionale og globale prosesser for Arktis
Oppdragsgiver
Utenriksdepartementet
Tidsrom
-
Prosjektleder

Grete Hovelsrud

Tlf: 958 06 046

gho@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern