Analyse av oppvekst- og kulturetaten i Flatanger kommune

Målet med analysen er å vurdere hvordan kommunen best kan gjennomføre innsparinger uten at dette går mer enn høyst nødvendig ut over omfanget og kvaliteten på tjenestetilbudet.

For å finne og vurdere muligheter til innstramninger, vil studien analysere kommunens ressursbruk og se denne i forhold til ressursbruken i andre sammeniknbare kommuner.

Oppdragsgiver
Flatanger
Tidsrom
-
Prosjektleder

Marit Solstad

Tlf: 75 41 18 37

mas@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Prosjektdeltagere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern