Ageing at Home

I dette prosjektet skal vi undersøke hvilke muligheter og utfordringer det byr på å bli gammel i spredtbygde strøk i distrikts-Norge.

Forskningsprosjektet Å eldes hjemme (Ageing at Home), finansiert av Norges Forskningsråd. Vi skal finne løsninger på hvordan hjemmetjenesten i kommunene kan bli bedre på å tilrettelegge for gode og aktive liv. Prosjektet ledes av Mai Camilla Munkejord ved UiT Norges Arktiske Universitet, og Steigen og Tana er samarbeidskommuner.

Les mer om prosjektet på UiTs hjemmesider

Oppdragsgiver
Norges forskningsråd
Tidsrom
-
Prosjektleder

Helga Eggebø

Tlf: 924 36 479

heg@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Relaterte saker

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern