22.juli 2011 - sykepleiereres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe

Nordlandsforskning skal studere sykepleieres rolle og innsats i forbindelse med hendelsene 22. juli 2011, på oppdrag for Norsk sykepleierforbund. Studien består av en kvalitativ intervjustudie og en nettbasert spørreskjemaundersøkelse.

Hvilken innsats sto sykepleierne for 22. juli 2011? Hvilken rolle har sykepleierne hatt i oppfølgingsarbeidet av pårørende og ofre i etterkant. Dette er to av spørsmålene Norsk sykepleierforbund ønsker svar på.

Omtale av prosjektet på sykepleien.no

Oppdragsgiver
Norsk sykepleieforbund
Tidsrom
-
Prosjektleder

Therese Andrews

Tlf: 75 41 18 12

therese.andrews@nforsk.no

Prosjektdeltakere

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern