Forskningsleder

Åremålsperioden går ut for forskningslederne 31. desember 2019 og jeg er på jakt etter de som har lyst til å bidra videre med strategisk faglig utvikling av Nordlandsforskning. Høres dette spennende ut?

Som forskningsleder vil din viktigste jobb være å utvikle gode forskningsgrupper og være en kulturbygger. De ansatte skal oppleve å bli inkludert, motivert og være en del av et faglig og sosialt fellesskap. Du må legge til rette for gode faglige diskusjoner i forskningsgruppen som bidrar til å styrke fagmiljøene og Nordlandsforskning. Du skal bidra til å videreutvikle og bygge nye gode nettverk og samarbeidsrelasjoner med omgivelsene og sikre at forskningsresultatene som leveres er av god kvalitet og relevant for samfunnet og oppdragsgiverne. Du må kjenne dem du er leder for ved å være interessert, tilstede og tilgjengelig.

Som forskningsleder inngår du i ledergruppa. Ledergruppa skal ha et helhetlig perspektiv på utviklingen av instituttet, og du må ha et strategisk blikk og like å jobbe på tvers av fagområder. Ledergruppa skal bidra til godt arbeidsmiljø og fellesskapskultur i hele organisasjonen og bidra til at Nordlandsforskning er en attraktiv arbeidsplass som evner å beholde og rekruttere ansatte. Felles ansvar for et godt økonomisk resultat er sentralt for ledergruppa, ved å ta ansvar for prioriteringer og organisering av virksomheten.

Administrasjonen kan avlaste oppgaver avhengig av forskningsleders behov for støtte.

Som person vil du få til noe, bidra til utvikling, se resultater og være med på at Nordlandsforskning styrker sin rolle i samfunnet. Du har gode ideer, liker å jobbe i team, ser sammenhenger og klarer å være både pådriver og gjennomfører. Kompetansen din er på doktorgradsnivå.

En forskningsleder kombinerer oppgaver innen ledelse og egen forskning (50%/50%).

Tilsetting 1. januar 2020 (tidligere i Næringsgruppen).

Ta gjerne en prat med Iselin (ima@nforsk.no / mobil 404 08 365) hvis du er litt nysgjerrig…

Søknad sendes per e-post til nf@nforsk.no innen 1. september 2019.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern