Language

Innovasjon i arealforvaltning

Vestvågøy

Formålet med prosjektet er å prøve ut nye arbeidsformer i arealforvaltning gjennom å bringe sammen arbeidsformer fra ulike deler av offentlig sektor.

Prosjektet vil prøve ut metodikk og arbeidsformer fra et samfunnsfelt - Konfliktrådet, tilpasse, utvikle og evaluere dette i forhold til anvendelse på et annet samfunnsfelt - arealforvaltning. Målet er å utvikle nye, innovative arbeidsformer tilpasset de særligs utfordringer som finnes innenfor arealforvaltning

  • Hvordan er det å være jordeier?

    Det spørsmålet vil forskerne finne ut av. 10. -12. mars var forskerne Tone Magnussen, Ann Kristin Eide og Frode Flemsæter fra Nordlandsforskning og Bygdeforskning på plass i Vestvågøy for å snakke med jordeiere som leier ut jord.

  • Prosjektmøte

    20. og 21. januar hadde prosjektgruppa møte i Bodø for videre planlegging av prosjektet.

  • Eie, leie eller drive jorda?

    Tidligere dyrka man den jorda man eide, men i dag er det det få som driver jorda og mange som eier den. Hvordan oppleves dette for jordeierne og hvordan kan jorda drives på en best mulig rasjonell og effektiv måte?

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern