Vil forske på gruver og havbruk

Gruvedrift. Illustrasjonsfoto: colourbox.com
Gruvedrift. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Om lag 2 millioner får Nordlandsforskning til et prosjekt som vil undersøke samhandlingen mellom gruvevirksomhet og havbruk og bruk av ulike typer kunnskap og styring.

Forskning på dette feltet kan gi vesentlig faglig fornyelse og bidra til utvikling av ny kunnskap - også ut over det som dreier seg om havbruk og bergverk..

Samarbeidspartnere er Mineralklynge Nord og UiN. Prosjektleder er Brigt Dale, og Arild Gjertsen er forsker på dette prosjektet som har fått kortnavnet Midas.

Les mer om de andre prosjektene på RFFs nettsider.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern