Vi søker Forskningsleder Miljø

Vi søker deg som vil lede arbeidet med å videreutvikle et svært spennende og anerkjent fagmiljø innen klima- og miljøforskning ved Nordlandsforskning.


 

Forskningsgruppen Miljø og Samfunn består av 12 seniorforskere med bakgrunn fra sosiologi, geografi, antropologi, statsvitenskap, samfunnsplanlegging, teknologi og agronomi. Sentrale forskningsfelt er grønn omstilling, bærekraftig utvikling av naturbaserte næringer, lokal og regional planlegging med vekt på FNs bærekraftsmål, verneområder, byutvikling og grønn campus. Forskningsgruppen er i dag tilknyttet to sentere for klimatilpasning (NORADAPT og ClinF), og involvert i flere nye senterdannelser. Vi søker deg som vil være med å videreutvikle et svært spennende og anerkjent fagmiljø, og arbeide for å styrke Nordlandsforskning sin faglige profil. Som forskningsleder vil du ha følgende arbeidsoppgaver:

  1. Lede og koordinere faglig strategisk arbeid knyttet til senterutvikling og prosjektakkvisisjon (blant annet til EU/Forskningsrådet/Interreg).
  2. Nettverksbygging regionalt/nasjonalt/internasjonalt
  3. Rekruttering og opplæring av nye medarbeidere
  4. Holde oversikt over prosjektporteføljen, allokere ressurser og bidra til organisasjonsutvikling ved instituttet
  5. Personalansvar og individuell karriereutvikling


Som forskningsleder vil du inngå i instituttets ledergruppe. Du vil kombinere oppgaver innen ledelse (50 %) og egen forskning (50 %). Du må ha doktorgrad eller tilsvarende, og sterk faglig interesse for sentrale samfunnsutfordringer innen miljø- og klima. Erfaring fra og interesse for bidrags- og oppdragsforskning og forskningsledelse vil bli vektlagt. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, like å jobbe tverrfaglig og være en aktiv nettverksbygger. Et godt strategisk blikk, engasjement og evne til innovasjon og «på tvers-tenking» er gode egenskaper for en stilling på Nordlandsforskning. Det er et krav til stillingen at du må ha gode språkkunnskaper i norsk (nordisk) og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Om Nordlandsforskning
Nordlandsforskning AS er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med ca 40 ansatte. Vi er lokalisert i Bodø, Mo i Rana og Svolvær. Instituttet har forskningsgrupper innen fagområdene velferd, miljø og næring. Hovedinntektene er relatert til bidrags og oppdragsforskning regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd. Vi har høyt rangerte forskere, godt omdømme og gode samarbeidsrelasjoner med universitets- og forskningsmiljøer, offentlig, privat og frivillig sektor. Våre forskere er svært aktive formidlere, både innen vitenskapelig og populærvitenskapelig genre. 

Kontakt
Adm. dir. Iselin Marstrander (ima@nforsk.no / mobil 404 08 365) eller forskningsleder Miljø og Samfunn Ingrid Bay-Larsen (iby@nforsk.no/ mobil 4124 9314).

Stillingen er fast, men posisjonen som forskningsleder vil være et fireårig åremål. Tiltredelse 1. februar eller etter avtale. Søknad sendes per e-post til nf@nforsk.no innen 1. desember 2019.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern