Toppturer gjør Lofoten attraktiv

Sportslige aktiviter gir glede, men de kan også øke regionens attraktivitet både som besøks- og bostedsregion. Det fant Nordlandsforsknings Brigt Dale da han så på toppskiturer i Lofoten.

I rapporten “THROUGH JOY: Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness” beskriver Nordlandsforsknings Brigt Dale hvordan en distinkt sportslig aktivitet – toppturer på ski – kan forstås som en brikke i utviklingen av Lofotens attraktivitet som besøks- og bostedsregion.Topptur på ski i Lofoten. Foto: Northern Alpineguides.

Sammen med forskere fra Finland og Norge har han gjennomført forprosjektet "THROUGH JOY", der formålet har vært nettopp å se på sammenhengen mellom rekreasjonsaktiviteter og attraktivitet, i Västerbotten i Sverige, Keski-Pohjanmaa (Mellersta Österbotten) i Finland og Lofoten i Norge.   

I Dales kapittel om Lofoten beskrives toppturaktiviteten som en klar bidragsyter til regionens attraktivitet og synliggjør på hvilken måte tilgjengeliggjøring, tilrettelegging og promotering av denne aktiviteten kan bidra positivt til regionens utvikling i årene fremover. 

Prosjektet er finansiert av VRI Nordland og Interreg NORD (EU). Prosjektet fortsetter framover.

Kronikk om prosjektet: Lek og alvor i Lofotfjell (PDF, 142KB)

Les hele rapporten. (PDF, 3MB) Olli Rosequist (red): THROUGH JOY - Mapping sporty activities in Norway, Sweden and Finland with a view to enhancing regional attractiveness. Kokkola University Chydenius.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern