Smart spesialisering for økonomisk vekst

Åge Mariussen.
Åge Mariussen.

- Ta utgangspunkt i styrkene for å utvikle regionen, det handler metoden smart spesialisering om. Smart Spesialisering er EUs strategi for å gjenvinne tapt terreng og svak økonomisk vekst, sier seniorforsker Åge Mariussen.

Åge Mariussen beskriver metoden som en guide for hvordan man kan utvikle en hvilken som helst region ut fra dens forutsetninger. Metoden er utgangspunktet for EUs regionalpolitikk og forskningsprogrammet Horizon 2020.  

 

Nordland Fylkeskommune ligger foran med bruken av denne metoden i Norge, bygd på analyser fra Nordlandsforskning.

Nå tas denne metoden i bruk på bred basis i Norge. Dette arbeidsnotatet er et forslag til hvordan Norges Forskningsråd kan bruke metoden. Notatet ble presentert og diskutert på VRI Storsamling 2015 28.-29. oktober på Lillehammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern