Setter fokus på forskningsetikk

Fredag 17. januar inviterer Nordlandsforskning og Nord universitet til seminar om forskningsetikk.

Er forskning i utakt med forskningsetikken? Det er spørsmålet arrangørene ønsker å belyse gjennom et seminar som varer fra 11:30 til 15:00 førstkommende fredag.

Med utgangspunkt i rapporten «Forskningsintegritet i kontekst: Resultater fra en kvalitativ studie.» fra Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet og De nasjonale forskningsetiske komiteene, settes fokus på forskningsetikk i Norge.

Rapporten tar tak i en rekke problemstillinger: Hvordan forstår forskere diskutable praksiser som gaveforfatterskap? Hva kjennetegner en forskningskultur som fremmer forskningsetikk? Og hvilken forskningsetisk opplæring fungerer best?

– Rapporten viser at mange forskere oppgir at de mangler opplæring i forskningsetikk og at deres egen praksis kan være problematisk, sier Therese Andrews ved Nordlandsforskning.

– Vi ønsker å diskutere hvilke forhold som kan bidra til at forskningen kommer på kant med forskningsetikken.


Seminaret finner sted på auditorium A5 Petter Thomassen, på Nord universitet, campus Bodø. Påmelding via epost til Christine Aasen innen 14. januar: christine.aasen@nord.no

Seminaret strømmes her


PROGRAM:
11:30-12:00: Kaffe og noe å bite i.
12:00-12:15 : Åpning v/ prorektor for forskning Reid Hole, Nord universitet og administrerende direktør Iselin Marstrander, Nordlandsforskning.
12:15-12:45: Forskningsetikk i Norge: Resultater og videre refleksjoner I, v/Professor Mattias Kaiser, Universitetet i Bergen.
12:45-13:15: Forskningsetikk i Norge: Resultater og videre refleksjoner II v/fungerende direktør Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteene.
13:15-13:30: Pause
13:30-13:40: Forskningsfinansiering og forskningsetikk, v/ avdelingsdirektør Johannes Waage Løvhaug, Norges Forskningsråd, Avdeling for universitets- og høyskolepolitikk.
13:40-13:50: Forskningsetikk: individuelt og organisatorisk ansvar, v/fagdirektør Kari Bjørke, Juridisk avdeling, Kunnskapsdepartementet. 13:50-14:50: Paneldebatt, inkludert spørsmål fra salen
14.50-15.00: Avslutning

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern