Selvstendighet med velferdsteknologi

Foto av deltakere på velferdsinnovasjonslunsjen. Foto: Cecilie Høj Anvik
Deltakere på velferdsinnovasjonslunsjen. Foto: Cecilie Høj Anvik

Det var tema da Senter for velferdsinnovasjon arrangerte årets siste innovasjonslunsj 17. desember. Rundt 30 deltakere fra universitetsmiljøet, flere ulike kommuner, fylkesmannen og hjemmetjenesten i Bodø møtte opp.

Hvordan kan velferdsteknologi bidra til større selvstendighet for personer med ulike hjelpebehov? Hva kreves det av den kommunale hjemmetjenesten for å kunne ta i bruk velferdsteknologi (GPS, sensorer, videokommunikasjon med pårørende, smarte medisindosetter, osv.)? 

Disse spørsmålene snakket Solrun Holm fra Universitetet i Nordland om. Holm er i ferd med å avslutte sin PhD som handler om Knapt med tid. Mellom vedtak, behov og tidspress.

Muligheter og utfordringer

Holm gikk gjennom mulighetene både for enkeltpersoner og kommuner for å bruke velferdsteknologi. Samtidig snakket hun om kommunenes utfordringer på grunn av at teknologien trenger strøm og internett-tilgang. Og mange kommuner i Nord-Norge har varierende strømtilførsel og dårlig utbygd mobilt bredbånd.

Vi trenger mer forskning

- Debatten i etterkant av innlegget synliggjorde behovet for mer forskning på velferdsteknologi, erfaringsutveksling mellom kommuner og mer praktisk kunnskap om bruken av teknologi for økt selvstendighet i eget liv, forklarer prosjektleder for Senter for velferdsinnovasjon, Ragnhild Holmen Waldahl.

2015 arrangementer

I 2015 vil Senteret by på flere spennende arrangementer, flere velferdsinnovasjonslunsjer, innovasjonsdag, konferanser, seminarer og boklansering for å nevne noen. Ønsker du informasjon om kommende arrangementer fra Senter for velferdsinnovasjon, send en e-post til rhw@uin.no.

Følg med på www.velferdsinnovasjon.no for mer informasjon.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern