Sammen om torskeforskning

Lofottorsken har knyttet utkantstaten Norge til Europa i hundrevis av år. Foto: Yngve Ask / nordnorge.com
Lofottorsken har knyttet utkantstaten Norge til Europa i hundrevis av år. Foto: Yngve Ask / nordnorge.com

Torsken forener arkeologer, biologer, historikere og samfunnsvitere i det som kan bli et nytt, internasjonalt forskningsprosjekt.

Nordlandsforsknings Brigt Dale er en av forskerne i torskekonsortiet. Nylig dro han sammen med kolleger fra Norge, England, Spania, Italia og Portugal til sin og torskens hjemmebane: Lofoten.

– Her ble mange dimensjoner rundt torskens rolle som handelsvare og matvare diskutert, sier Dale.  

– Vi snakket om på hvilken måte et fokus på torsken ville kunne legge grunnlaget for en fortelling om Europa som fokuserer ikke på forskjeller, handelsbarrierer og konkurranse – men på hvordan fangst, produksjon, frakt, salg og kjøp og konsum av torsk binder samfunn sammen – både nasjoner, regioner og lokalsamfunn i hele Europa, sier Dale.

Ekte torskeinteresse
Det var historikerne ved Nord universitet som i kjølvannet av arbeidet med Jektemuseet så et potensial for et forskningsprosjekt med fokus på hvordan torsken knyttet Europa sammen. Men historikerne ønsket ikke bare et tilbakeskuende prosjekt og inviterte inn forskere fra andre fagområder.

– Dette er en gruppe med genuin interesse for torsken, sier Tone Magnussen, som sammen med Dale og Maiken Bjørkan representerer Nordlandsforskning i torskefellesskapet.

– Vi har blant annet med en arkeolog fra England som har studert DNA i torskebein funnet i London, forteller hun.

Arkeologenes forskning viser at det siden 1200-tallet har blitt importert torsk til London fra Nord-Norge.


Forskerne ser seg om på Lofotmuseet. Foto: Brigt Dale 

Planer for videre samarbeid
Dale forteller om en særdeles vellykket tur til Lofoten, der det ble lagt et solid grunnlag for videre samarbeid.

– Stemningen var jovial og god under møtet. Alle de internasjonale gjestene kjente selvfølgelig godt til Lofoten og regionens rolle i torskefisket, men å komme hit ble allikevel beskrevet som en helt spesiell opplevelse, sier forskeren.

– Vi planlegger nå å skrive et såkalt «position paper» der vi synliggjør et perspektiv på hvordan fortid, nåtid og framtid henger sammen i spørsmålet om hva slags rolle torsken kan ha for framtidig bærekraftige kystsamfunn i Europa, og bidra til bærekraftig matsikkerhet i framtiden.

I tillegg skal konsortiet fortsette å søke om nettverksmidler og søke etter flere partnere, for slik å forberede nye søknadsrunder for forskning på temaet.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern