Sammen om framtidskommunen

Nordlandsforskning og Senter for velferdsinnovasjon ved Nord Universitet, inviterer til prosjektverksted for og med kommunal sektor.

Både kommuner, fylkeskommunen, virkemiddelaktører, kunnskaps- og utviklingsmiljøer og andre samfunnsaktører inviteres til prosjektverksted.

- Kommunesektoren står overfor betydelige utfordringer og skal håndtere komplekse oppgaver med høye krav til kvalitet, fornyelse og effektivitet i et samfunn i stadig endring. For å kunne møte nye samfunnsutfordringer både på kort og lang sikt, er det behov for en kontinuerlig satsning på innovasjon og forskning i kommunesektoren, sier forsker Ragnhild Johnson.
 


Eldreomsorg er et viktig tema for framtidskommunen.
Foto: Lotte Meijer


For å hjelpe kommunesektoren med dette, har Forskningsrådet etablert forskningsprogrammet FORKOMMUNE. Målet med programmet er at det skal utløse innovasjon i kommunesektoren og ved hjelp av forskning styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.

Nordlandsforskning og Senter for velferdsinnovasjon ved Nord Universitet inviterer i den forbindelse til et prosjektverksted sammen med offentlig sektor for å identifisere mulige prosjekter som kan utvikles inn mot programmet FORKOMMUNE.

- Som forskningsinstitusjoner er vi interessert i å lære mer om hvilke utfordringer og problemstillinger kommunal sektor står ovenfor, slik at vi sammen kan skape gode prosjekter som stimulerer til relevante og fremtidige løsninger for kommunal sektor. Vi har satt opp fem ulike tema som er vi anser som relevant for innovasjon i offentlig sektor, sier Johnson.
 

Tid: Onsdag 22. mars 10.00-15.00
Sted: Nord Universitet

MELD DEG PÅ HER
Frist for påmelding 15.03.2017

Dersom det er noe du lurer på, ta kontakt med Ragnhild Johnson (rjo@nforsk.no).

 

Tentativt program

10.00-10.30 Kaffe og presentasjonsrunde

10.30-11.00 Informasjon om programmet: FORKOMMUNE/innovasjon i offentlig sektor

11.00-11.40 Innovasjon i kommunesektoren. Professor Jacob Torfing (Roskilde Universitet)

11.40-12.00 Erfaringer knyttet til offentlige innovasjonsprosjekter (Nordlandsforskning)

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.30 Prosjektutvikling, gruppevis – kommunal/offentlig sektor og forskningsmiljøene diskuterer sentrale problemstillinger knyttet til et av de fem temaene nedenfor.

14.30-15.00 Avslutning

 

Fem arbeidsgruppetemaer:

1. Brukermedvirkning i kommunal sektor
Hvordan kan kommuner inkludere sine innbyggere i utviklingen av kommunale tjenester?

2. Inkludering og mangfold i velferdsstatlige tjenester
Hvordan kan vi, med de utfordringer vi står ovenfor, sikre inkludering og mangfold i de tjenestene som tilbys kommunenes innbyggere?

3. Unge fra sårbare til robuste overganger
Hvordan kan man jobbe systematisk sammen for at Nordlands arbeidsliv og regioner sikrer seg kvalifiserte ungdommer?

4. Fremtidens eldreomsorg
Hvilke krav vil fremtidens brukere stille til eldreomsorgen, hvordan organiserer kommunene morgendagens eldreomsorg og i hvilken grad er velferdsteknologi en del av dette?

5. Kommunereform
Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Hvilke organisatoriske og praktiske utfordringer medbringer dette?
 

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern