Nytt styre for Nordlandsforskning

Torild Skogsholm og Jack Ødegård. Foto: Venstre / SINTEF
Torild Skogsholm og Jack Ødegård. Foto: Venstre / SINTEF

Hva har tidligere samferdselsminister Torild Skogsholm og nåværende forskningsdirektør ved SINTEF Industri Jack Ødegård til felles? Frem til 2024 skal de være med å styre Nordlandsforskning.

5. mai ble det holdt generalforsamling ved Nordlandsforskning og nytt styre ble valgt. Det ser slik ut:

 • Hulda Gunnlaugsdottir (fortsetter til 2022) – styrets leder
 • Reid Holde (fortsetter til 2022)
 • Jack Arild Ødegård (ny 2020-2024)
 • Torild Skogsholm (ny 2020-2024)
 • Mariann Monsen (ny 2020-2024)
 • Trond Bliksvær (ny 2020-2022) - ansatt
 • Aase Kristine Lundberg (ny 2020-2022) – ansatt
   

Vara:

 • Svenn Are Jensen (fortsetter 2020-2022)
 • Terje Andreas Mathisen (ny 2020-2024)
 • Esben Olesen (ny 2020-2022) - ansatt

 

­Torild Skogsholm, som blant annet er kjent fra sin tid som samferdselsminister, er et av de nye tilskuddene til styret. Skogsholm trekker frem tre aspekter som spesielt viktig for henne når det er snakk om forskning.

– For det første handler forskning om å få kunnskap om viktige sammenhenger i samfunnet, sier hun.

– Dette ser vi tydelig i disse korona-tider, der samfunnet bli satt ut av spill. Takket være ny teknologi har vi en helt annen forutsetning for å takle en slik krise, enn for bare 50 år siden. Samfunnet trenger kunnskap, og forskning er helt avgjørende for å fremskaffe kunnskap.

Hjerte for landsdelen
Det andre aspektet som opptar Skogsholm er ringvirkningene som skapes av forskning.

– Hvordan skal vi få industrialisert og materialisert forskningen? Jeg er opptatt av at vi får brukt forskningsresultatene til å skape ny aktivitet.

Kjærligheten til Nordland er Skogsholms tredje grunn til å innta styrerommet i Bodø.

­– Forskningen betyr mye og ringvirkningene er viktig for Nordland. Dette er landsdelen i mitt hjerte og vil alltid være viktig for meg, selv om jeg bor i Oslo, sier hun.

Også Jack Ødegård kommer fra nord og har bostedsadresse utenfor fylket.

– Som utflyttet nordlending er det med entusiasme jeg nå ser nordover fra Trondheim, og ser et Nordland med mange kraftfulle vekstimpulser og ditto potensial, sier han.

Gode fremtidsmuligheter
– En langsiktig og bærekraftig utvikling av regionen er avhengig av gode forsknings- og innovasjonsmiljø, sier Ødegård.  

– Nordlandsforskning er et av disse, og har etter min mening en spennende profil som bør ha gode muligheter for vekst, i godt samspill med andre deler av FoU-økosystemet i regionen. Å kunne bidra til dette er kort og godt min motivasjon for takke ja til styremedlems-plass.

Administrerende direktør Iselin Marstrander er svært fornøyd med å ha fått på plass et nytt kompetent styre, som skal lose instituttet inn i en forhåpentligvis lys fremtid.

– Jeg ønsker det nye styret velkommen og vil samtidig rette en stor takk for solid innsats fra de som trer ut av styret.

De avtroppende styremedlemmene er: Gry Alsos, Berit Skorstad, Jørn Stemland, Brigt Dale, Ragnhild Johnson, Nina Ellingsen Høiskar og Bjarne Lindeløv.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern