Nytt nettverk skal redusere klimagassutslipp

Nordlandsforskning var på plass, da Klimapartnere Nordland fyrte av startskuddet mandag.

 


Video: Klimapartnere Nordland / Nordland fylkeskommune


Seniorforsker Bjørn Vidar Vangelsten fra Nordlandsforskning bidro med ammunisjon ved å snakke om bransjeveikartenes plass i det grønne skiftet, basert på en artikkel skrevet i Nytt Norsk Tidsskrift.

Klimapartnere Nordland er nyeste tilskudd på stammen av de regionale Klimapartnernettverkene, som samler næringsliv, myndigheter og kunnskapsmiljøer.

– Målet er å samarbeide om å finne løsninger for å redusere klimagassutslipp, sier Vangelsten.

Toppstyrte initiativ utilstrekkelig
Forskeren mener at disse nettverkene har en viktig oppgave.

– Vi trenger dem fordi vi ikke er i nærheten av å oppfylle målene for reduksjon av klimagassutslipp. Ideen er å mobilisere nedenfra, få med enkeltbedrifter og offentlige virksomheter, og bygge kunnskap og motivasjon for å kutte egne utslipp.

Nasjonalt kan de regionale Klimapartner-nettverkene skryte over gode resultater og stor vekst, ifølge deres egne beregninger:

– Per dags dato er det nasjonalt cirka 120 partnere i nettverkene som representerer cirka 80 000 ansatte og 50 000 studenter, heter det i en presentasjon fra Klimapartnere Nordland, som viser til gode tall lenger sør:

– Klimapartnere Agder kan vise til reduksjon på 57 prosent i klimagassutslipp fra ni partnere som har vært medlem siden oppstart i 2008.


En variert gjeng møtte opp for å høre om Klimapartnere Nordland, blant andre Iselin Marstrander og Bjørn Vidar Vangelsten fra Nordlandsforskning. Foto: Nordland fylkeskommune


Nasjonal erfaringsutveksling
Klimapartnere Nordland administreres av Nordland fylkeskommune.

– Nettverkene samler aktører både på tvers av bransjeskiller og langs verdikjeden. Denne dialogen åpner for kunnskapsdeling og synergier som gir grunnlag for utslippskutt som vil være svært vanskelig om man står på egenhånd, sier Vangelsten.

– Ved at nettverkene etableres over hele landet, kan man også få erfaringsutveksling mellom nettverkene.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern