Nye perspektiver på innovasjon i offentlig sektor

Anne Tjønndal med sin presentasjon.
Anne Tjønndal med sin presentasjon.

Tirsdag 6. oktober møtte 24 stykker til lunsj i regi av Senter for velferdsinnovasjon. Temaet var innovasjon i offentlig sektor. Stipendiatene fra Nordlandsforskning og Universitetet i Nordland Joakim Høgås og Anne Tjønndal presenterte ideer fra doktorgradsprosjektene sine for folk fra Universitetet i Nordland, KS, Fylkeskommunen, Nordlandsforskning og andre.

Nordlandsforsknings Joakim Høgås innledet med tittelen: Myter og fakta om innovasjon i offentlig sektor. Høgås dro fram forskning på området og presenterte myter, for eksempel at offentlig sektor sliter med innovere på grunn av byråkrati og rød tape, noe han tilbakeviste.
- De som mener dette tar det kun for gitt og ser ikke på bevisbasert forskning, forklarte Høgås.

Hva og hvorfor

Anne Tjønndal og Joakim Høgås er nye stipendiater på innovasjon i offentlig sektor ved Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning. De skal de neste tre/fire årene bidra med kunnskap om innovasjon i offentlig sektor. Under lunsjen 6. oktober presenterte de hva de skal forske på, hvorfor dette er relevant og ga smakebiter fra egen forskning.

Frafallsproblematikk i idretten

Anne Tjønndal er idrettsviter fra NTNU og nå stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap (UiN). Hovedmålet i Tjønndals prosjekt er å bidra til økt kunnskap innen innovasjon, fysisk aktivitet og idrett. Fokuset er hvordan endring, nytenkning og innovasjonsprosesser kan bidra til økt sosial inkludering, idrettsdeltakelse og fysisk aktivitet i befolkningen. Tjønndals empiriske utgangspunkt er den organiserte idrettens frafallsproblematikk og den norske befolkningens aktivitetsnivå og hun setter dette inn i et folkehelseperspektiv.

Ildsjeler og innovasjon i kommunal sektor

Joakim Høgås er siviløkonom fra Handelshøgskolen (UiN) og nå stipendiat ved Nordlandsforskning. Tema for Høgås sin avhandling er hvilken rolle ildsjeler har for innovasjon i kommunal sektor. Høgås presenterte hva internasjonal forskning viser er de viktigste driverne og barrierene for innovasjon i offentlig virksomhet.

Senter for velferdsinnovasjon er et tverrfakultært senter ved UiN og Nordlandsforskning

Senteret tilrettelegger, utvikler og deltar i innovasjonsprosjekter særlig rettet mot offentlig sektor. Senter for velferdsinnovasjon legger særlig vekt på tett relasjon med praksisfeltet. Velferdsinnovasjonslunsjene er en av aktivitetene til senteret og er åpen for alle interesserte.

Ønsker du informasjon om velferdsinnovasjonslunsjene, ta kontakt med senterets prosjektleder Ragnhild Holmen Waldahl: rhw@uin.no

Se også senterets egen nettside: www.velferdsinnovasjon.no.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern