Nordlandsforskning opprettholder normal drift

En mest mulig normal hverdag er målet for Nordlandsforskning og Iselin Marstrander i disse koronatider. Foto: Hanne Risa
En mest mulig normal hverdag er målet for Nordlandsforskning og Iselin Marstrander i disse koronatider. Foto: Hanne Risa

Koronaviruset skaper utfordringer, men driften går i stor grad som normalt ved Nordlandsforskning.

De fleste av instituttets 40 ansatte har nå hjemmekontor, men opprettholder i stor grad drift og fremdrift på pågående prosjekter.

– Med gode digitale løsninger har de ansatte muligheten til å gjøre mange arbeidsoppgaver hjemmefra, sier administrerende direktør Iselin Marstrander.

Enkelte forsinkelser uunngåelig
Situasjonen er likevel spesielt utfordrende for ansatte som er foresatte til barn under 12 år. I tillegg er alle tjenestereiser og feltarbeid innstilt i første omgang fram til 1. mai.

– Intervjuer, feltarbeid, workshops og møtevirksomhet blir berørt, noe som kan bremse fremdriften i noen prosjekter, sier Marstrander. Vi forsøker å gjennomføre planlagte møter på en best  mulig måte ved hjelp av digitale samhandlingsløsninger. 

– Vi vet allerede nå at noen leveranser vil bli forsinket på grunn av situasjonen som har oppstått. De som blir mest berørt vil få egen mail knyttet til hvilket prosjekt dette dreier seg om og hvilke konsekvenser det vil få for leveransen.

– Det er viktig for Nordlandsforskning å opprettholde god kontakt med oppdragsgivere og samarbeidspartnere, understreker Marstrander.  

Viktig å holde samfunnet i gang
Nordlandsforskning har et viktig samfunnsoppdrag, og forskning og utvikling er helt sentralt for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor globalt.

– Dette gjelder også på kort sikt for å håndtere pandemien og konsekvensene for økonomien og samfunnet. Det viktigste i den situasjonen Norge er i for tiden, er å ivareta folkehelsen og bidra til at samfunnet klarer å håndtere pandemien, sier Marstrander.

– For oss er det i tillegg viktig å støtte myndighetenes strategi om å prøve å holde samfunnet i gang. Nordlandsforskning følger situasjonen tett, og tiltak vurderes fortløpende.

Har du spørsmål knyttet til pågående samarbeid, ta kontakt med din kontaktperson i Nordlandsforskning som du finner på  nettsidene.  Du kan også sende melding til nf@nforsk.no eller ta kontakt med administrerende direktør, Iselin Marstrander, som kan nås på mobil 404 08 365.

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern