Nordlandsforskning engasjerer seg i byplanlegging

Sentrum og Rønvika burde være i fokus for byutviklingen i Bodø, mener kronikkforfatterne. Foto: Ernst Furuhatt
Sentrum og Rønvika burde være i fokus for byutviklingen i Bodø, mener kronikkforfatterne. Foto: Ernst Furuhatt

Bodø som ny by handler først og fremst om området fra sentrum ut til Nyholm Skandse, skriver forskere fra Nordlandsforskning i ny kronikk.

2. juni presenterte en ekspertgruppe fra UPAT (Urban Planning Advisory Teams) sine tanker om byutvikling i Bodø. De nye perspektivene fascinerte blant annet forskere fra Nordlandsforskning, som nå har skrevet kronikk om saken i Avisa Nordland, titulert «Den nye byen ligger ikke på Langstranda. Den ligger fra sentrum ut til Nyholm Skandse. Det åpner for en helt annen medvirkning fra Bodøs befolkning.»

– Borte var science fiction-aktige skisser av en en ny bydel på Langstranda, stappfull av teknologi. I stedet dominerte grønnfargen plansjene til de internasjonale byplanleggerne: Flere parker og lekeområder for barn, landbruk tett på byen og sammenhengende grøntkorridorer etter modell fra elveparken, skriver kronikkforfatterne.

Matproduksjon i byen
Et nøkkelpoeng er å involvere byens befolkning i utviklingen. Et annet er å fokusere på det grønne.

– Ekspertgruppa har lagt fram et spennende forslag som vi gjerne er med å diskutere. I tillegg til Rønvika og Burøya, er det også interessant at de legger så stor vekt på grønne korridorer og til og med nevner landbruk i planene sine, sier Ingrid Bay-Larsen, forskningsleder for miljøgruppa ved Nordlandsforskning og en av kronikkforfatterne.

Også forskningsleder for velferdsgruppa Ragnhild Holmen Waldahl, påtroppende forskningsleder for næring Frode Bjørgo og Maja Nilssen fra Nord universitetet har vært med på å forfatte kronikken.

– Ingenting vil vel ha større symbolverdi enn å la matproduksjon bli en sentral brikke i den smarte byen. Rønvikjordene har vært premiss nummer én for byutvikling i Bodø i flere tiår. Bylandbruk er en voksende internasjonal trend innen bærekraftig byutvikling. Dersom dette løftes fram, vil kommunen treffe en del av befolkningen som har lang erfaring i å medvirke i planprosesser, men som ikke nødvendigvis engasjerer seg i ny havn eller nyskapende teknologi, sier Bay-Larsen.

Les kronikken her

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøksadresse: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bank konto: 4500 55 98811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern